Art Director UI/UX
M.A. Ausstellungsdesign
 
 
ab 2023 Art Direction UI/UX bei 2av
 
2021 – 2022 Lead Senior Kommunikationsdesign bei Ralph Appelbaum Associates, Berlin
 
2016 – 2020 Kommunikationsdesign bei jangled nerves, Stuttgart
 
2015 Volontariat Kommunikationsdesign im Atelier Brückner, Stuttgart
 
2013 – 2015 Studium Ausstellungsdesign an der FH Joanneum, Graz
 
2009 – 2013
 
Studium Informationsdesign an der Hochschule der Medien, Stuttgart